Wat betekent ebitda?

0 Shares
0
0
0

Laten we het hebben over EBITDA. EBITDA staat voor “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization,” oftewel “Winst Vóór Rente, Belastingen, Afschrijvingen en Amortisatie.” Het is een financiële maatstaf die veel wordt gebruikt in de zakelijke wereld om de operationele prestaties van een bedrijf te beoordelen. In dit blog gaan we dieper in op wat EBITDA precies betekent, waarom het belangrijk is en hoe het kan worden gebruikt.

De betekenis van EBITDA

Laten we beginnen met de uitleg van de afkorting EBITDA:

 • Earnings: Dit verwijst naar de winst die een bedrijf genereert uit zijn operationele activiteiten, voordat andere financiële elementen zoals rente en belastingen in rekening worden gebracht.
 • Before: Dit geeft aan dat EBITDA een maatstaf is die wordt berekend vóór bepaalde financiële posten, namelijk rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.
 • Interest: Hiermee wordt verwezen naar de rentekosten die een bedrijf moet betalen voor het lenen van geld.
 • Taxes: Dit verwijst naar de belastingen die een bedrijf aan de overheid moet betalen op zijn winst.
 • Depreciation: Dit heeft betrekking op de afschrijving van activa zoals gebouwen, machines en voertuigen, wat de boekhoudkundige erkenning is van de waardevermindering van deze activa na verloop van tijd.
 • Amortization: Dit heeft betrekking op de afschrijving van immateriële activa zoals patenten, licenties en goodwill.

Kort gezegd is EBITDA dus een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf zonder rekening te houden met rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Het geeft een zuiverder beeld van de operationele prestaties van een bedrijf.

Waarom is EBITDA belangrijk?

Nu we weten wat EBITDA betekent, is het belangrijk om te begrijpen waarom het zo’n relevante financiële maatstaf is:

 1. Vergelijkbaarheid: EBITDA maakt het mogelijk om de operationele prestaties van verschillende bedrijven binnen dezelfde sector of branche met elkaar te vergelijken, omdat het de invloed van financiële variabelen zoals belastingen en rente uitsluit.
 2. Focus op Kernactiviteiten: Het stelt beleggers en analisten in staat om zich te concentreren op de kernactiviteiten van een bedrijf, zonder te worden afgeleid door financiële beslissingen zoals belastingstrategieën of leningen.
 3. Waardeberekeningen: EBITDA wordt vaak gebruikt in financiële modellen voor waardebepaling, zoals de berekening van de ondernemingswaarde (Enterprise Value), omdat het een basis vormt voor de bepaling van de winstgevendheid van een bedrijf.
 4. Schuldanalyses: EBITDA wordt ook gebruikt bij schuldanalyses om de leencapaciteit van een bedrijf te beoordelen, omdat het aangeeft hoeveel geld een bedrijf beschikbaar heeft om zijn schulden te betalen.
 5. Operationele Efficiëntie: Het helpt bij het identificeren van operationele efficiëntie en de winstgevendheid van de kernactiviteiten van een bedrijf, wat belangrijk is voor het nemen van strategische beslissingen.

Hoe wordt EBITDA berekend?

EBITDA kan worden berekend aan de hand van de financiële overzichten van een bedrijf, met name de resultatenrekening. Hier is de formule voor EBITDA:

EBITDA = Bedrijfsresultaat + Afschrijvingen + Amortisatie

Waarbij:

 • Bedrijfsresultaat: Dit is de operationele winst van een bedrijf, ook wel bekend als het operationele inkomen. Het wordt berekend door de totale omzet te verminderen met de operationele kosten, exclusief rente en belastingen.
 • Afschrijvingen: Dit zijn de kosten die worden toegewezen aan de geleidelijke waardevermindering van materiële activa. Het omvat de afschrijving van gebouwen, machines, enz.
 • Amortisatie: Dit zijn de kosten die worden toegewezen aan de geleidelijke waardevermindering van immateriële activa. Het omvat de afschrijving van patenten, licenties, goodwill, enz.

Gebruik van EBITDA in de praktijk

EBITDA wordt vaak gebruikt in verschillende zakelijke contexten:

 1. Bedrijfswaardering: EBITDA is een belangrijke factor bij het bepalen van de waarde van een bedrijf. Investeerders kunnen EBITDA-multiples gebruiken om te bepalen hoeveel ze bereid zijn te betalen voor een bedrijf op basis van zijn operationele winstgevendheid.
 2. Kredietbeoordeling: Kredietverstrekkers gebruiken EBITDA om de leencapaciteit van een bedrijf te beoordelen en te bepalen hoeveel schuld het kan dragen.
 3. Operationele Prestaties: Bedrijfsleiders kunnen EBITDA gebruiken om de prestaties van hun bedrijf te volgen en te vergelijken met eerdere periodes of concurrenten.
 4. Investeerdersrelaties: Bedrijven kunnen EBITDA gebruiken in hun communicatie met investeerders en analisten om de operationele gezondheid van het bedrijf te benadrukken.
 5. Overname- en Fusiebeslissingen: Bij overname- en fusiebeslissingen kan EBITDA helpen bij het bepalen van de waarde van de doelonderneming en het identificeren van potentiële synergieën.

Kritiek en beperkingen van EBITDA

Hoewel EBITDA een nuttige financiële maatstaf is, heeft het ook zijn beperkingen en kan het misleidend zijn als het op zichzelf wordt gebruikt. Enkele kritiekpunten en beperkingen zijn onder andere:

 1. Niet inclusief rentelasten: EBITDA negeert rentelasten, wat betekent dat het de schuldpositie van een bedrijf niet volledig weerspiegelt. Een bedrijf met hoge schulden kan een hoge EBITDA hebben, maar toch financiële problemen hebben vanwege de renteverplichtingen.
 2. Niet inclusief belastingen: Het houdt geen rekening met belastingen, wat belangrijk is, omdat belastingen een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de uiteindelijke winst van een bedrijf.
 3. Gevoelig voor afschrijvingen en amortisatie: EBITDA kan worden beïnvloed door de boekhoudkundige beslissingen met betrekking tot afschrijvingen en amortisatie, en deze kunnen variëren van bedrijf tot bedrijf.
 4. Geen rekening houdend met kapitaaluitgaven: EBITDA neemt geen rekening met kapitaaluitgaven die nodig zijn om de activiteiten van een bedrijf te ondersteunen. Dit kan leiden tot een overschatting van de werkelijke kasstroom.
 5. Kan misleidend zijn: Sommige bedrijven kunnen EBITDA gebruiken om hun financiële prestaties beter te laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn.
0 Shares
Ook interessant